← Tornar

Calmell Group – Instal·lació d’autoconsum

Projectes

La planta solar fotovoltaica instal·lada a la nau industrial del Calmell Group, especialista en solucions de control d’accessos i identificació, és una planta d’autoconsum industrial de 99,65 kWp de potència amb una ràtio d’autoconsum del 18%.

Característiques

  • Potència n: 90 kWn
  • Potència p: 99,65 kWp
  • Generació anual: 124,59 MWh/any
  • Rati autosuficiència: 66%
  • Rati autoconsum: 18 %
  • Estalvi anual: 26%
  • Execució: Juliol 2022

Què suposa aquesta generació?

42,0 Tn de CO2: Són les Tn de CO2 que aquesta instal·lació ha evitat que s’emetessin.
2.100 arbres: Els que caldrien per absorbir el CO2 que s’hauria generat amb fonts convencionals.
280.020 km: Són els que hauria de recórrer un cotxe per emetre el CO2 que està estalviant la instal·lació.

Grup Calmell - Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum