Empreses

Bombeig solar

El bombeig solar utilitza l’energia fotovoltaica per bombejar aigua.

Són instal·lacions amb un funcionament molt senzill, que no requereix ni xarxa elèctrica ni bateries. Aquest funcionament es coneix com “al fil del sol”, és a dir: es bombeja aigua mentre hi ha radiació solar de manera proporcional a aquesta.

Les instal·lacions de bombeig solar consten d’una sèrie de mòduls fotovoltaics que generen energia en corrent continua, i inclouen variadors de freqüència, que són els equips encarregats de transformar aquesta corrent continua en corrent alterna amb una freqüència i tensió de magnitud suficient, que pot aprofitar-se amb una bomba d’impulsió d’aigua.

Hi ha diferents usos possibles, però el més habitual és el bombeig solar per impulsar aigua des d’una font principal (un canal, una bassa, un aqüífer, etc.) cap a un dipòsit ubicat en altura. Així, doncs, com més radiació solar hi ha, més aigua es bombeja cap al dipòsit.

Ofereixen, a més, l’avantatge que els mesos de més radicació coincideixen amb els períodes de més necessitat d’aigua a les explotacions.

Pel fet de ser instal·lacions amb poc equipament, presenten costos molt ajustats i s’amortitzen ràpidament: són, sens dubte, la millor inversió per modernitzar i impulsar una explotació cap a la sostenibilitat i l’estalvi.