Sistema per compartir entre diferents usuaris l’energia que genera una instal·lació fotovoltaica. Aquesta modalitat ja està regulada per la legislació espanyola.

Si volem compartir l’energia, cal que complim una sèrie de requisits:

El titular de la fotovoltaica pot ser diferent dels titulars dels consums. Això permet multitud de configuracions jurídiques a l’hora d’emprendre un autoconsum compartit entre diferents usuaris.

El cas més senzill és quan la titularitat de la fotovoltaica és de l’autoconsumidor principal, el que té la instal·lació a la seva coberta i que en fa el consum major, i aquest estableix acords puntuals (de periodicitat anual) amb diferents veïns per compartir part de la seva generació. D’aquesta forma, aconsegueix optimitzar l’amortització de la instal·lació, ja que s’augmenta la proporció d’autoconsum global, i, per tant, s’incrementa l’estalvi.

A partir d’aquí, hi ha diverses configuracions possibles: un exemple seria fer la inversió des d’una societat creada a tal efecte, i que aquesta establís acords amb diferents usuaris per repartir la generació.

Actualment ja hi ha moltes possibilitats, i es preveu que, amb el futur desenvolupament de les comunitats energètiques i amb la figura de l’agregador de la demanda, es vagin multiplicant.

La Comissió Europea considera les comunitats energètiques com un dels elements clau per promoure i accelerar la transició cap a una xarxa 100% renovable. Diverses directives europees ja regulen les Comunitats d’Energia Renovable i les Comunitats Ciutadanes d’Energia, que han de ser transposades pels estats membres de forma imminent.

Autoconsum compartit empresesAutoconsum compartit empresesAutoconsum compartit empresesAutoconsum compartit empreses

Des d’Impulso Solar, estem compromesos amb la transició del model energètic i promovem i duem a terme projectes d’autoconsum compartit que contribueixen a transformar el sistema elèctric en una xarxa més sostenible, dinàmica, democràtica i intel·ligent.