Particulars

Aerotermia

La tecnologia aerotèrmica consisteix en una bomba de calor d’alta eficiència que, mitjançant el cicle termodinàmic del gas refrigerant comprimit que conté, extreu energia de l’aire per escalfar o refredar aigua. Es tracta del mateix sistema que fan servir els aires condicionats, però en comptes de refredar aire, escalfa o refreda aigua. És a dir, és una tecnologia que aprofita l’energia de l’aire per climatitzar els espais o escalfar aigua.

L’aerotèrmia es considera un equip d’alta eficiència perquè de l’energia que necessita, el 75% prové de l’aire exterior i només el 25% de l’electricitat. Combinada amb una instal·lació fotovoltaica que generi electricitat, és la manera més eficient i sostenible de refrigerar i abastir d’energia una casa.

AerotermiaAerotermia

Els principals usos de l’aerotèrmia són:

AerotermiaAerotermia

Quins beneficis suposa afegir un equip d’aerotèrmia a la instal·lació fotovoltaica?